NURDOR - I ja se borim

Cilj projekta

Podići ne samo svest, već i prikupiti sredstva za izgradnju dečijeg hemato-onkološkog odeljenja Kliničkog centra u Nišu, što će pomoći u ranoj dijagnozi.

Rešenje

Kreirali smo kampanju u čijem su središtu bile zelene Hulk rukavice, pretvarajući ih u simbol podrške najmlađima.

Kanali

  • PR
  • Događaji
  • ATL kampanja
  • OOH kampanja
  • Digitalna kampanja
  • Kampanja influencera (sa više od 200 poznatih ličnosti)

Rezultat

  • Za mesec dana prikupili smo dovoljno novca za početak izgradnje
  • Više od 100.000 eura medijskog prostora
  • Više od 20.000 ljudi pridružilo se našim događajima na javnim trgovima u 24 grada širom zemlje