SBB

Cilj projekta

Stvoriti i implementirati strategije za društvene mreže kao i primeniti i prilagoditi postojeće kampanje tokom cele godine.

Rešenje

Na Facebooku, Instagramu, YouTube-u, LinkedIn-u i Twitter-u, kreiramo zanimljiv i relevantan sadržaj za različite ciljne grupe koje se povezuju sa kampanjama, koristeći sve aktuelne trendove.

Rezultat

Naša strategija omogućava klijentu da vidi koja su mišljenja potencijalnih kupaca i shodno tome menjaju svoju prodajnu ili komunikacijsku strategiju. Odgovarajući na žalbe i pitanja korisnika gotovo odmah, oni su sigurni da će, ako imaju problem, dobiti pomoć u najkraćem mogućem roku.